Komplett service på däck i Huddinge

I Huddinge kan du få professionell hjälp med dina däck, oavsett om du fått punktering eller behöver säsongsskifte och förvaring av däcken på ett tryggt ställe.

Man kan tro att däck inte är en så viktig del av en bil men de står för en väldigt stor del av trafiksäkerheten. Därför behöver man vårda dem och se till att de alltid är i gott skick. Det är bland annat kvaliteten på bilens däck samt mönsterdjupet som avgör hur lång bromssträckan blir.

Vid sommarväglag ska mönsterdjupet vara minst 1,6 millimeter, när däcket är nytt ligger djupet på 7–8 millimeter. Nya vinterdäck har ett mönsterdjup på 9–10 millimeter och för lätta fordon är den nedre gränser för däckdjupet 3 millimeter, för tunga fordon 5 millimeter.

Låt en däckfirma se över dina däck

Det är viktigt att kolla mönsterdjupet på bilens däck regelbundet. Om man kör mycket så kan det vara bra att se över däcken varje månad. Men för de flesta räcker det att man kontrollerar däcken i samband med säsongsskiftet. Det är då man tvättar av, ställer undan, kontrollerar mönsterdjup och att de inte är skadade.

När man vänder sig till ett företag som arbetar med däckservice i Huddinge får man hjälp med att kontrollera däcken i samband med skiftet. De kan dessutom förvara och sköta däcken på ett bra sätt. Bildäck håller sig bäst om de förvaras torrt, mörkt och svalt. Eftersom bildäck är stöldbegärliga är det också viktigt att de förvaras på en säker plats.